Bases legals sorteig "La importància de ser Frank"

1. Entitat organitzadora del sorteig

L’entitat organitzadora d’aquest sorteig és Grup Teatral Rebrot, amb NIF G58560988 i domicili social a C/ Sant Josep, 18, 08470, Sant Celoni, Barcelona.

2. Finalitat sorteig

La finalitat d’aquest sorteig és sortejar una invitació doble per assistir a qualsevol de les dues funcions de la representació teatral “La importància de ser Frank” entre els seguidors actius a Instagram i Facebook de Rebrot Teatre.

3. Àmbit geogràfic

Sorteig vàlid a tota Catalunya.

4. Àmbit temporal

El termini de la promoció s’iniciarà el dia 04/04/2022 a les 12.00h i finalitzarà el 05/04/2022, a les 11:59h (matí). Només tindrà lloc a través de la mateixa pàgina d’Instagram i Facebook de Rebrot Teatre i sota el compliment de les presents bases legals.

5. Participants

Poden participar en la mateixa de manera gratuïta i voluntària, els residents a Catalunya, majors de 18 anys, registrats prèviament en la xarxa social Instagram i/o Facebook amb un únic usuari real i que segueixin a Rebrot Teatre. Hauran de participar activament en el sorteig segons la mecànica disposada en aquest document.

Rebrot Teatre no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants ni de no poder contactar amb els participants i/o guanyadors si les dades facilitades no són correctes o tenen errors.

La present promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d’oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, Rebrot Teatre es reserva el dret a excloure automàtica i immediatament de la mateixa a qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta mentidera o inadequada, empri mitjans fraudulents o incompleixi aquestes Bases en qualsevol dels seus extrems. En cas que les irregularitats es detectin amb posterioritat al lliurament efectiu d’algun dels premis, Rebrot Teatre es reserva el dret d’exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre altres, les tendents a la devolució dels premis.

6. Sorteig

Hi haurà un sol premi entre tots els usuaris que compleixin totes les condicions següents:

  1. COMENTIN la publicació del sorteig i ESMENTIN un amic que correspongui a una persona física real en el mateix comentari, les vegades que vulguin, sempre amb amics diferents. Cada comentari es computarà com una participació.
  2. SEGUIR-NOS al perfil d’Instagram https://www.instagram.com/RebrotTeatre/ (en cas de participar per Instagram) o al perfil de Facebook https://www.facebook.com/RebrotTeatre/ (en cas de participar per Facebook).

7. Mecànica de la promoció

A partir del primer dia de la promoció i fins a l’últim dia inclòs, els seguidors d’Instagram i Facebook de Rebrot Teatre podran participar en el present sorteig a través d’Instagram o Facebook, esmentant 1 amic en cada comentari.

8. Premis

El premi serà una invitació doble per a 2 persones per a qualsevol de les funcions de “La importància de ser Frank”, realitzades per Rebrot Teatre el dissabte 9 d’abril de 2022 a les 20.00 i el diumenge 10 d’abril de 2022 a les 18:00 a l’Ateneu de Sant Celoni. Hi haurà un únic guanyador entre les dues plataformes.

9. Mecànica d’adjudicació de premis

Serà a través de la plataforma Appsorteos, serà un sorteig aleatori.

El guanyador autoritza al fet que el seu nom d’Instagram sigui publicat en les xarxes socials de Rebrot Teatre. El guanyador serà avisat mitjançant un comentari a la foto del sorteig i per missatge privat directe. Si el guanyador incomplís les normes d’aquest sorteig o no pogués ser localitzat dins dels terminis d’aquestes bases, el premi que li hagués correspost, quedaria desert i tindria lloc una reelecció.

El participant no haurà d’incloure comentaris que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, ni que infringeixin, violin o conculquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, i hem d’advertir-te de les conseqüències i responsabilitats en les quals pot incórrer si realitza un ús il·lícit o fraudulent d’aquestes. Rebrot Teatre actuarà immediatament davant una denúncia o una sospita que puguin estar produint-se infraccions dels drets de propietat intel·lectual, o davant qualsevol contingut que pugui considerar-se inadequat i procedirà a eliminar-lo immediatament, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari infractor.

Rebrot Teatre declina tota responsabilitat sobre les conseqüències que l’exhibició voluntària, consentida i deliberada per part de l’usuari dels seus comentaris puguin comportar-li a si mateix, a la seva família, amistats i/o afins, o a altres terceres persones, o de la difusió o exhibició del mateix per la seva part o per tercers, o la seva reproducció, fins i tot en altres pàgines web, blogs, xarxes socials o en qualsevol altre mitjà, suport o modalitat d’explotació digital o no, online o offline, tenint en compte que tant la publicació de comentaris o la inserció d’il·lustracions i textos, com la seva divulgació o difusió a tercers, són totalment voluntàries, consentides i no sol·licitades. Per tant, el participant respondrà directament, mantenint a Rebrot Teatre indemne, davant qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació amb la vulneració o infracció dels possibles drets que poguessin derivar-se dels textos o materials que un usuari hagi publicat.

10. Contacte amb el guanyador

Els guanyadors seran contactats el dia 05 d’abril de 2022 mitjançant un comentari en la imatge del sorteig i a través d’una story indicant, juntament amb un missatge directe privat. Si transcorregudes 24 hores, Rebrot Teatre no obté resposta incloent totes les dades necessàries per a fer lliurament del premi, s’anul·larà el lliurament.

En el cas que algun guanyador o guanyadors no contestin dins del dia indicat, Rebrot Teatre es reserva la facultat de nomenar nou(s) guanyador(es), seguint el procediment descrit en aquest article. En cas que dites nou(s) guanyador(es) tampoc contestessin, Rebrot Teatre podrà declarar desert el premi.

11. Desvinculació d’Instagram i Facebook

Instagram i Facebook no patrocinen, avalen ni administren de cap manera aquesta promoció, ni estan associats a ella. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram i Facebook, i és conscient que està proporcionant la seva informació a Rebrot Teatre i no a Instagram. La informació que proporcioni només s’utilitzarà per a tramitar la participació del participant i per a comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram i Facebook.

12. Fiscalitat

La celebració del previst sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

13. Acceptació de les bases

La simple participació implica l’acceptació d’aquestes bases íntegrament pel que la manifestació, en el sentit de no acceptació d’aquestes, implicarà l’exclusió del participant i, a conseqüència d’aquesta, quedarà Rebrot Teatre alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant. En acceptar el premi, el guanyador assumeix totes les despeses en els quals incorri, excepte els quals expressament estiguin inclosos en la promoció en qüestió, així com la responsabilitat que es pugui derivar de la recollida i utilització d’aquest premi. En tal sentit, el guanyador serà responsable de tots els impostos reportats o despeses que no s’esmentin específicament en aquestes bases.

14. Drets de la propietat intel·lectual

Rebrot Teatre es reserva el dret d’usar els noms i imatges dels participants agraciats així com de tots els participants a l’efecte de la seva utilització en fins publicitaris en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita.

No us perdeu cap novetat, seguiu-nos a les xarxes!

Desplaçat dalt de tot